Θερμοπηξία

Πρόκειται για μία μέθοδο αντιμετώπισης των μικρών ευρυαγγειών, η οποία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η εξάλειψη των ευρυαγγειών γίνεται με την εφαρμογή υψηλής συχνότητας ραδιοκυμάτων (RF), μέσω μίας πολύ λεπτής βελόνας. Για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιούνται πολλαπλοί νυγμοί (τσιμπήματα) του δέρματος σε διαδοχικά σημεία (ανά 2mm περίπου). Η θερμότητα διοχετεύεται εντοπισμένα στις φλέβες, με αποτέλεσμα τη θεμιτή καταστροφή και απορρόφησή τους, ενώ ελαχιστοποιείται η βλάβη στο δέρμα.

Η θεραπεία αυτή εφαρμόζεται αποκλειστικά στο χώρο του ιατρείου, καθώς είναι ανώδυνη και δεν απαιτείται ανισθησία. Σε κάθε συνεδρία διάρκειας 20 λεπτών είναι δυνατό να καλυφθεί μεγάλη έκταση ευρυαγγειών, συνεπώς σε λίγες συνεδρίες (4 – 5) μπορούν να αντιμετωπιστούν ακόμα και οι πιο εκτεταμένες ευρυαγγείες.  Μετά τη θεραπεία καταλείπεται δερματική αντίδραση πάνω από τα αγγεία, η οποία αρχίζει να υποχωρεί μετά από μερικές ημέρες (10 – 15).

Τις περισσότερες φορές δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή καλτσών συμπίεσης μετά από θερμοπηξία. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη, εφαρμόζονται μόνο για μερικές ημέρες.

Η θερμοπηξία εφαρμόζεται εξίσου αποτελεσματικά και σε σημεία του σώματος στα οποία δεν είναι δυνατή η εφαρμογή σκληροθεραπείας. Δίνει πολύ καλά αποτελέσματα σε ευρυαγγείες προσώπου, θώρακος και αλλού.