Ενδοφλεβική Θερμική Εξάλειψη (Laser)

Η ενδοφλεβική θερμική εξάλειψη (endovenous thermal/ laser ablation) είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος για την αποκατάσταση της επιπολής φλεβικής ανεπάρκειας. Σε πολλές περιπτώσεις προτιμάται της παλαιότερης χειρουργικής μεθόδου, καθώς είναι λιγότερο επεμβατική, χωρίς αντιαισθητικές ουλές και χωρίς μετεγχειρητικό πόνο.

Για την αντιμετώπιση της επιπολής φλεβικής ανεπάρκειας δεν αρκεί η αφαίρεση των κιρσών, δηλαδή των εμφανώς προβληματικών φλεβών. Πρέπει να σταματήσει η μη φυσιολογική παροχή αίματος σε αυτούς. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταστροφή των μεγάλων ανεπαρκούντων επιφανειακών φλεβών, δηλαδή της μείζονος και της ελάσσονος σαφηνούς.

Με τη χρήση υπερηχογραφικής απεικόνισης, ένας μικρός καθετήρας (σωλήνας) εισάγεται σε μία μεγάλη ανεπαρκή φλέβα (μείζων ή ελάσσων σαφηνής), μέσω μίας βελόνας. Ο καθετήρας προωθείται στη φλέβα και, μέσω της παραγωγής θερμικής ενέργειας, προκαλεί την καταστροφή και το κλείσιμο της φλέβας (σύμπτωση τοιχωμάτων και ρίκνωση).

Η παραγωγή θερμότητας προκαλείται από ειδικά Laser (συγκεκριμένου μήκους κύματος) ή από συσκευή ραδιοσυχνοτήτων (RF).

Η μέθοδος αυτή είναι ανώδυνη, δεν απαιτεί γενική αναισθησία και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Είναι η προτεινόμενη μέθοδος για την επεμβατική αποκατάσταση της επιπολής φλεβικής ανεπάρκειας. 

 

 

Πλεονεκτήματα μεθόδου (+):

  • Ασφαλής και αναίμακτη.
  • Αποτελεσματική εξάλειψη μείζονος και ελάσσονος σαφηνούς.
  • Μειωμένα ποσοστά υποτροπών.
  • Δεν καταλείπονται ουλές.
  • Άμεση επιστροφή στην εργασία – ελάχιστη δυνατή νοσηλεία.

 

Μειονεκτήματα μεθόδου (-):

  • Δύσκολη εφαρμογή εφόσον έχει προηγηθεί χειρουργείο.
  • Δεν αφαιρεί τους κλάδους των υπό θεραπεία φλεβών – πραγματοποιούνται τοπικές φλεβεκτομές ή σκληροθεραπεία για εξάλειψη των κιρσών.