Σκληροθεραπεία

Η σκληροθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία τόσο των κιρσών όσο και των ευρυαγγειών. Μια μικροσκοπική βελόνα χρησιμοποιείται για την έγχυση χημικής σκληρυντικής ουσίας (microsclerotherapy). Αυτή η ουσία ερεθίζει τα τοιχώματα της φλέβας προκαλώντας φλεγμονή, με αποτελέσμα τη σύμπτωση των τοιχωμάτων, το κλείσιμο του αυλού και την απορρόφηση της φλέβας από το σώμα (ίνωση).

Η θεραπεία των κιρσών και των ευρυαγγειών με σκληροθεραπεία, συνήθως απαιτεί περισσότερες της μίας συνεδρίες. Ο αριθμός των συνεδριών καθορίζεται από τον αριθμό, το μέγεθος και τον τύπο των θεραπευόμενων φλεβών, καθώς και από τη συνεργασία ιατρού – ασθενή (συνήθως 5 – 6).

Η θεραπεία λαμβάνει χώρα στο ιατρείο και διαρκεί 20 – 30 λεπτά της ώρας. Μετά τη θεραπεία εφαρμόζεται συμπίεση (compression sclerotherapy), έτσι ώστε να αποτραπεί η είσοδος αίματος στις υπό θεραπεία φλέβες, γεγονός που προκαλεί δημιουργία θρόμβου και αποτυχία της σκληροθεραπείας. Μετά τη συνεδρία συνίσταται περπάτημα για τα επόμενα λεπτά (πχ. επιστροφή σπίτι με τα πόδια).

Για καλύτερο αποτέλεσμα γίνεται χρήση ελαστικών καλτσών για μερικές μέρες μετά τη θεραπεία. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής γίνονται ορατά μετά την πάροδο 4 – 6 εβδομάδων, οπότε μπορεί να προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρία.

Η σκληροθεραπεία είναι η μέθοδος επιλογής για την αντιμετώπιση ευρυαγγειών και μικρού μεγέθους κιρσών.

 

 

Πλεονεκτήματα μεθόδου (+):

  • Ανώδυνη θεραπεία (λεπτή βελόνα).
  • Χωρίς αναισθησία.
  • Μικρή διάρκεια θεραπείας.
  • Χωρίς ανάγκη απουσίας από την εργασία.
  • Δυνατότητα επανάληψης.
  • Σπάνιες επιπλοκές.
  • Μικρό κόστος .

 

Μειονεκτήματα μεθόδου (-):

  • Ανάγκη συμπίεσης (χρήση ελαστικών καλτσών).
  • Πολλές συνεδρίες (σε εκτεταμένες ευρυαγγείες).
  • Πιθανότητα υποτροπής.