Οιδήματα Κάτω Άκρων

17.11.2014

Η φλεβική ανεπάρκεια εμποδίζει τη φυσιολογική επιστροφή του αίματος στην καρδιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση αίματος στις φλέβες των κάτω άκρων και την αύξηση της πίεσης σε αυτές. Η αυξημένη φλεβική πίεση προκαλεί έξοδο υγρού από τα αγγεία προς τους γύρω ιστούς και δημιουργία οιδήματος (πρήξιμο).

Τα οιδήματα εμφανίζονται κυρίως στους αστραγάλους, καθώς ελέγχονται από τη βαρύτητα. Γι αυτό το λόγο η παρατεταμένη ορθοστασία συμβάλλει στην εμφάνισή τους, ενώ βελτιώνονται με την κατάκλιση και την ανύψωση των κάτω άκρων.

Για την εξάλειψη των οιδημάτων πρέπει να αντιμετωπισθεί η αιτία τους. Εφόσον αποδειχθεί ότι είναι φλεβικής αιτιολογίας, είναι καθοριστικής σημασίας η αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας. Ορισμένα συντηρητικά μέτρα, όπως η χρήση ελαστικών καλτσών και η αποφυγή της ορθοστασίας, βοηθούν σημαντικά.