Φλεβικά Έλκη

17.11.2014

Μία από τις επιπλοκές της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας είναι το φλεβικό έλκος. Πρόκειται για νεκρωτική βλάβη του δέρματος (εξέλκωση) στην περιοχή της ανεπαρκούς φλέβας, η οποία χαρακτηρίζεται από ιστικό έλλειμμα και αδυναμία επούλωσης. Το φλεβικό έλκος είναι επιρρεπές σε επιμολύνσεις και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του ασθενούς.

Τα φλεβικά έλκη οφείλονται στην κακή θρέψη του ποδιού εξαιτίας της αύξησης της φλεβικής πίεσης (φλεβική υπέρταση), η οποία είναι επόμενο της φλεβικής ανεπάρκειας. Το πάσχον άκρο εμφανίζει σημεία φλεβικής υπέρτασης, όπως καφέ – ιώδης χρωματισμός του δέρματος, ίνωση με σκλήρυνση του δέρματος (λιποδερματοσκλήρωση), δερματιτιδα και οίδημα. Συνηθέστερη εντόπισή τους είναι χαμηλά στην έσω επιφάνεια της κνήμης, στην πορεία της μείζονος σαφηνούς φλέβας.

Η αντιμετώπιση ενός φλεβικού έλκους μπορεί να αποδειχθεί, ανάλογα με το μέγεθος και τυχόν συνυπάρχουσες ασθένειες, ιδιαίτερα απαιτητική. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περιποίηση του έλκους, επίδεση και συχνές αλλαγές, καθώς και ισχυρή συμπίεση με ελαστικές κάλτσες. Επίσης, είναι μείζονος σημασίας η αντιμετώπιση της αιτίας, δηλαδή της φλεβικής ανεπάρκειας.