Τοπικές επεμβάσεις

17.12.2017

Επεμβάσεις που εκτελούνται υπό τοπική αναισθησία στο ιατρείο και σε συνεργαζόμενες κλινικές.