Θεραπεία με βδέλλες

07.12.2016

Φυσική Ιατρική

Leech Therapy

Natural ways of healing

Within a healthy body any diseased organ can be healed with the help of cupping or leeching.    

"Avicenna"