Οιδήματα κάτω άκρων

Οιδήματα Κάτω Άκρων

Η φλεβική ανεπάρκεια εμποδίζει τη φυσιολογική επιστροφή του αίματος στην καρδιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση αίματος στις φλέβες των κάτω άκρων και την αύξηση της πίεσης σε αυτές. Η αυξημένη φλεβική πίεση προκαλεί έξοδο υγρού από τα αγγεία προς τους γύρω ιστούς και δημιουργία οιδήματος (πρήξιμο).

Subscribe to Οιδήματα κάτω άκρων